ODDAJA PROSTOROV OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Maksa Durjave Maribor, ki ga je sprejel Svet OŠ Maksa Durjave Maribor na svoji  2. redni seji, 26. 9. 2013 , razpisujemo oddajo šolskih prostorov za naslednje šolsko leto.
Šola oddaja:

 • klasične učilnice (6,00€ na  uro),
 • računalniška učilnica (30,00€ na uro)
 • specializirane učilnice (12,00€ na  uro),
 • prostor za športno vzgojo (14,00€ na  uro),
 • zunanja športna igrišča (12,00€ na  uro).

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.
Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na naslov  os-maksa.durjave@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.
Prijava naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj),
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.
Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov. Prostore bo možno uporabljati od 1. septembra 2018 naprej.

 

 

 

                                                                                                                           Jolanda Friš Lozej,

                                                                                                                                ravnateljica

(Visited 123 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost