Varstvo osebnih podatkov

Na podlagi določila 39. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je zavod imenoval za pooblaščeno osebo go. Katjo Tretjak, univ. dipl. prav., pravno svetovalko v Centru za pravno pomoč d. o. o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, ki je dosegljiva na tel. št. 059 340 912 ali preko e-pošte katja@czpp.si.

Zavod je za kontaktno osebo določil go. Majdo Kukolj, prof., ki je dosegljiva na tel. št. 02 330 4707 ali po e-pošti majda.kukolj@os-maksadurjave.si.

Za lažje delo zavoda v primeru uveljavljanja pravic posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prilagamo obrazce – zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Informacije

(Visited 253 times, 1 visits today)
Dostopnost