Projekt SKK

PROJEKT SKK: DVIG SOCIALNEGA IN KULTURANEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Naša šola je v šolskem letu 2013/14 del mreže šol, ki pod okriljem Šole za ravnatelje izvajamo dejavnosti v omenjenem projektu.

 

Vso ravnanje akterjev projekta je usmerjeno v prizadevanje za dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolskem prostoru in širšem okolju.

Cilji, ki smo si jih zadali:

 • ozaveščanje pomena skupnosti, povezanosti in soodvisnosti
 • dvig samozavesti, motivacije, pozitivne samopodobe, sprejemanje drugačnosti
 • večje integracija učencev iz ranljivih skupin v socialno in kulturno okolje
 • razvijanje zavedanja pomena socialnega in kulturnega kapitala pri starših in učiteljih
 • spodbujanje in krepitev skupnih norm in vrednot
 • zavedanje pomena jezika kot nosilca kulture
 • povezovanje z okoljem za krepitev skk

Nekatere dejavnosti v šol. letu 2013/14:

 • Promocija in organizacija dobrodelnosti in prostovoljstva.
 • Povezovanje generacij za razvijanje skupne odgovornosti in občutka soodvisnoti.
 • Razvijanje oddelčnih skupnosti, skupne odgovornosti in skrb za vključenost vseh otrok.
 • Individualne ure in ure v mali skupini za učence tujce, učence z učnih težavami in druge učence iz ranljivih skupin.
 • Ustvarjanje skupnih priložnosti za spoznavanje in druženje otrok različnih razredov in staršev.
 • Pomoč pri organizaciji in izvedbi dnevov dejavnosti, prireditev ter sodelovanje na šolskih in izvenšolskih projektih (tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami): poglobitev in razširitev dela z nadarjenimi učenci,  romskim pomočnikom in drugo.
(Visited 97 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost