Šola ima za potrebe normalnega delovanja organizirane službe, ki so opredeljene z normativi in standardi za osnovno šolo in vrtce. Šola ima dovolj primernih sredstev in kadra, da omogoči normalno in varno delo učencem ter strokovnim delavcem.

VODSTVO ŠOLE

     IME IN PRIIMEK    STROKOVNO PODROČJE
     Jolanda Friš Lozej   ravnateljica

UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Lea Bračko razredni pouk
Jasna Bedjanič šport
Bojana Cingerli geografija, podaljšano bivanje
Alma Čas svetovalno delo
Barbara Ditrih nemščina, podaljšano bivanje
Vida Ditrih razredni pouk
Marjana Farkaš strokovna sodelavka 1. razred
Alenka Gerdovič podaljšano bivanje
Anja Hrnčič razredni pouk
Tanja Iršič jutranje varstvo, slovenščina
Vesna Jaklin dodatna strokovna pomoč
Kaja Hercog
Blanka Kovačec
multiplikatorka v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja
Ervin Potnik tehnika in tehnologija
Majda Kukolj knjižnica, slovenščina
Tatjana Mali razredni pouk
Albert Mihajlović šport, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
Nina Zemljak angleščina
Jure Petić angleščina
Zmago Planinc fizika, matematika, računalništvo
Ljiljana Radosavljević matematika, slovenščina
Barbara Rozman razredni pouk
Petra Rozman razredni pouk
Mojca Rozman razredni pouk
Polonca Sabolek kemija, biologija, naravoslovje
Ana Smej glasbena umetnost
Marija Stojnšek Kmetec likovna umetnost, gospodinjstvo, podaljšano bivanje
Rado Šumer domovinska in državljanska kultura ter etika, zgodovina
Jasmina Zečević podaljšano bivanje
Dragica Vek spremljevalka gibalno oviranega otroka
Dominika Vindiš dodatna strokovna pomoč
Margita Zambo Žel razredni pouk

ADMINISTRATIVNI DELAVKI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Vesna Patafta tajnica VIZ
Marija Vindiš računovodkinja

TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Dušan Drobec hišnik
Rozalija Letina kuharica
Martin Letina čistilec
Zlatka Peklar čistilka
Marina Žmavc čistilka

DELAVCI ZAPOSLENI V PROJEKTIH ŠOLE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE/ PROJEKT
Albert Mihajlović RaP-Gibanje
Blanka Kovačec

multiplikatorka projekta

Izzivi medsebojnega sobivanja

Šukrana Hašimi

romska pomočnica

Skupaj za znanje

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Zlatka Harl organizatorka šolske prehrane

DELAVCI, ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Vesna Černec učna pomoč
Boris informator

 

(Visited 1.458 times, 1 visits today)