Šola ima za potrebe delovanja organizirane službe, ki so opredeljene z normativi in standardi za osnovno šolo in vrtce. Šola ima dovolj primernih sredstev in kadra, da omogoči normalno in varno delo učencem in strokovnim delavcem

VODSTVO ŠOLE

     IME IN PRIIMEK    STROKOVNO PODROČJE
Albert Mihajlović ravnatelj
Majda Kukolj pomočnica ravnatelja

UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Lea Bračko razredni pouk
Jasna Bedjanič šport
Bojana Cingerli geografija, zgodovina
Alma Čas
Amadeja Štukl
svetovalno delo
Vesna Černec razredni pouk
Barbara Ditrih nemščina, podaljšano bivanje
Sara Caf razredni pouk
Alenka Gerdovič podaljšano bivanje
Šukrana Hašimi romska pomočnica
Kaja Hercog podaljšano bivanje
Dragica Vek spremljevalka
Anja Hrnčič razredni pouk
Tanja Iršič slovenščina
Vesna Jaklin dodatna strokovna pomoč
Davida Jakolič druga strokovna sodelavka 1. razred,
jutranje varstvo
Blanka Kovačec slovenščina, knjižnica
Vanja Jurič dodatna strokovna pomoč
Majda Kukolj knjižnica
Jure Petić angleščina
Zmago Planinc matematika, fizika, računalništvo
Ervin Potnik naravoslovje, tehnika in tehnologija,
podaljšano bivanje
Ljiljana Radosavljević matematika
Maša Razboršek fizika, matematika
Jasmina Ritonja razredni pouk
Barbara Rozman razredni pouk
Mojca Rozman razredni pouk
Petra Rozman razredni pouk
Boštjan Pek šport
Polonca Sabolek biologija, kemija, naravoslovje
Ana Smej glasbena umetnost, podaljšano bivanje
Marija Stojnšek Kmetec likovna umetnost, gospodinjstvo, učna pomoč
Dominika Vindiš dodatna učna pomoč
Margita Zambo Žel razredni pouk
Jasmina Zečević domovinska in državljanska kultura ter etika, angleščina, podaljšano bivanje
Nina Zemljak angleščina

ADMINISTRATIVNI DELAVKI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Vesna Patafta tajnica VIZ
Marija Vindiš računovodkinja

TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Dušan Drobec hišnik
Martin Letina kuhar
Tjaša Slatinšek kuharica, čistilka
Zlatka Peklar čistilka
Marina Žmavc čistilka
Marjeta Dobaj čistilka
/ čistilka

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Zlatka Harl organizatorka šolske prehrane

DELAVCI, ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Tamara Šuc učna pomoč
Boris Harc informator

(Visited 5.170 times, 12 visits today)