Šola ima za potrebe delovanja organizirane službe, ki so opredeljene z normativi in standardi za osnovno šolo in vrtce. Šola ima dovolj primernih sredstev in kadra, da omogoči normalno in varno delo učencem in strokovnim delavcem

VODSTVO ŠOLE

     IME IN PRIIMEK    STROKOVNO PODROČJE
Albert Mihajlović v. d. ravnatelja
Majda Kukolj pomočnica v. d. ravnatelja

UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Lea Bračko razredni pouk
Jasna Bedjanič šport
Bojana Cingerli geografija, zgodovina
Alma Čas svetovalno delo
Barbara Ditrih nemščina, podaljšano bivanje
Vida Ditrih razredni pouk
Vesna Černec druga strokovna sodelavka 1. razred,
jutranje varstvo
Alenka Gerdovič podaljšano bivanje
Ajda Metež spremljevalka
Anja Hrnčič razredni pouk
Tanja Iršič slovenščina
Vesna Jaklin dodatna strokovna pomoč
Davida Jakolič druga strokovna sodelavka 1. razred,
jutranje varstvo
Blanka Kovačec slovenščina, knjižnica
Vanja Jurič dodatna strokovna pomoč
Majda Kukolj knjižnica
Tatjana Mali razredni pouk
Boris Rudaš  šport
Jure Petić angleščina
Zmago Planinc matematika, fizika, računalništvo
Ervin Potnik naravoslovje, tehnika in tehnologija,
podaljšano bivanje
Ljiljana Radosavljević matematika
Jasmina Ritonja razredni pouk
Barbara Rozman razredni pouk
Mojca Rozman razredni pouk
Petra Rozman razredni pouk
Polonca Sabolek kemija, biologija, naravoslovje
Ana Smej glasbena umetnost, podaljšano bivanje
Marija Stojnšek Kmetec likovna umetnost, gospodinjstvo, učna pomoč
Dragica Vek spremljevalka gibalno oviranega otroka
Dominika Vindiš dodatna učna pomoč
Jasmina Zečević domovinska in državljanska kultura ter etika, podaljšano bivanje
Nina Zemljak angleščina
Margita Zambo Žel razredni pouk

ADMINISTRATIVNI DELAVKI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Vesna Patafta tajnik VIZ
Marija Vindiš računovodkinja

TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Dušan Drobec hišnik
Martin Letina kuhar
Tjaša Slatinšek kuharica, čistilka
Zlatka Peklar čistilka
Marina Žmavc čistilka
Marjeta Dobaj čistilka
Bernarda Fister čistilka

DELAVCI ZAPOSLENI V PROJEKTIH ŠOLE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE/ PROJEKT
Tamara Himelrajh multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja
Kaja Hercog multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja
Šukrana Hašimi romska pomočnica Skupaj za znanje

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Zlatka Harl organizatorka šolske prehrane

DELAVCI, ZAPOSLENI PREKO JAVNIH DEL

IME IN PRIIMEK STROKOVNO PODROČJE
Majda Vračko Zanič učna pomoč
Dušan Novaković informator

(Visited 2.894 times, 3 visits today)