Razred  Kraj Čas izvedbe Organizator
6.- 9. razred Vače, Bogenšperk April 2021 Bojana Cingerli
1.- 3. razred Rogatec Junij 2021 Petra Rozman
9. razred Izbrana pokrajina Slovenije Junij 2021

Bojana Cingerli

Barbara Ditrih

4., 5. razred Doživljajski park Vulkanija Barbara Rozman
Nemščina / nagradni izlet Avstrija Junij 2021 Barbara Ditrih

(Visited 84 times, 1 visits today)