Pogum

K projektu Pogum (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni “Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanja prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah”, smo pristopili kot implementacijska šola.

Ključna cilja projekta sta:

 • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
 • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Gre za spodbujanje načina razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Več o projektu si preberite na uradni strani https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 3.299.864,57 EUR.
V okviru projekta smo si na šoli postavili raziskovalno vprašanje »Kako lahko starejši učenci prispevajo k vključevanju novincev v šolsko skupnost in hkrati razvijajo sprejemanje in spoštovanje različnosti?« S skupnimi dejavnostmi, ki jih za mlajše učence pripravijo starejši, želimo zagotoviti občutek sprejetosti in varnosti, spodbujati učence k načrtovanju dejavnosti in sprejemanju odgovornosti za njihovo izvedbo, razvijati sposobnosti za uresničevanje lastnih zamisli, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj ter obenem razvijati in spodbujati sodelovanje, sprejemanje, dobre odnose in spoštovanje različnosti.

SMERNICE, ki jim sledimo:

 • Spodbujanje medgeneracijskega in medpredmetnega sodelovanja,
 • razvijanje empatije in spoštovanja različnosti s pomočjo skupnih dejavnosti,
 • zagotavljanje občutka varnosti in sprejetosti  na šoli,
 • odkrivanje priložnosti za razvijanje pozitivnih odnosov in prevzemanje odgovornosti,
 • prevzemanje pobude za načrtovanje dejavnosti,
 • spodbujanje zavesti pri učencih, da nas drugačnost in raznolike kulturne izkušnje bogatijo.

Splošni cilji, ki smo si jih zastavili:

 • Udejanjenje ciljev in načel sobivanja v različnosti in vseživljenjskega učenja,
 • razvijanje pozitivnega osebnega odnosa in ravnanja do sebe in drugih,
 • usposabljanje učencev za samostojno in odgovorno izvedbo načrtovanih dejavnosti,
 • enakovredno sobivanje v šoli, kjer se bodo učenci počutili varne in sprejete.
(Visited 20 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost