Šola

Naziv Šole: Osnovna Šola Maksa Durjave

Naslov: Ruška cesta 15, 2000 Maribor 

E-Pošta: sola@os-maksadurjave.si  

Transakcijski račun: 01270 – 6030667749

Davčna številka: 81376847

Ravnatelj: Albert Mihajlović 02 33 04 700

Pomočnica ravnatelja: Majda Kukolj 02 33 04 707

Tajnik VIZ: Vesna Patafta 02 33 04 702

Računovodstvo: Marija Vindiš 02 33 04 701

Svetovalna delavka: Alma Čas 02 33 04 706

Knjižnica: Majda Kukolj 02 33 04 707

Zbornica: 02 33 04 704

Kuhinja: 02 33 04 708

OŠ Maksa Durjave je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor. Sedež šole je v stavbi na Ruški cesti 15, Maribor.

Šolski okoliš

Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Maksa Durjave Maribor in Osnovne šole Janka Padežnika Maribor. Skupni šolski okoliš obsega del območja Mestne četrti Magdalena in del območja Mestne četrti Studenci.

IZPIS ULIC IN HIŠNIH ŠTEVILJ PO GRVITACIJSKIH OBMOČJIH:

(Visited 6.224 times, 1 visits today)
Dostopnost