Po terminskem načrtu organizatorjev tekmovanj se bomo udeleževali srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na večino tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili regijskih in državnih tekmovanj.

IME TEKMOVANJA ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO NOSILEC NA ŠOLI
Geografija 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 Bojana Cingerli
Logika 24. 9. 2020 17. 10. 2020 Zmago Planinc

Tekmovanje za Preglovo priznanje

kemija

18. 1. 2021 / 27. 3. 2021 Polonca Sabolek
Tekmovanje za Proteusovo priznanje – biologija 21. 10. 2020 / 4. 12. 2020 Polonca Sabolek
Tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička 3. 2. 2021 / / Polonca Sabolek
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje  Slovenščina 2. in 3. VIO 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021 Blanka Kovačec
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje  Slovenščina Mehurčki 1. VIO 8. 4. 2021 / / Lea Bračko
Tekmovanje za Stefanovo priznanje – fizika 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 Zmago Planinc
Tekmovanje za Vegovo priznanje — matematika 18. 3. 2021 / 17. 4. 2021 Zmago Planinc
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 16. 10. 2020 21. 11. 2020 Polonca Sabolek
Modelarstvo — mladi tehniki 20. 5. 2021 5. 6. 2021 Ervin Potnik
Tekmovanje iz znanja nemščine 26. 11. 2020 23. 3. 2021 Barbara Ditrih
Angleščina 9. r. 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021 Jure Petić
Angleščina 8. r. 19. 10. 2020 23. 11. 2020 Jure Petić
Zgodovina 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021 Bojana Cingerli
Razvedrilna matematika 2. 12. 2020 30. 1. 2021 Zmago Planinc
Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – Bober 16. 11. 2020 16. 1. 2021 Zmago Planinc
Tekmovanje za Dominkova priznanja – astronomija 3. 12. 2020 9. 1. 2021 Zmago Planinc
Vesela šola 10. 3. 2021 14. 4. 2021 Nina Zemljak
Kviz Rudolf Maister Bojana Cingerli

 

(Visited 271 times, 1 visits today)