Vzgojno delovanje šole

Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdelanimi predpisi in akti šole.

(Visited 219 times, 1 visits today)
Dostopnost