Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdelanimi predpisi in akti šole.

(Visited 48 times, 1 visits today)