Gradivo za sejo sveta šole :

Trenutno ni gradiva.

Svet šole sestavlja 11 članov, predsednik je Jure Petić, namestnica predsednika Vesna Jaklin

Člani: Nives Čonč, Matej Žmavc, Sonja Golob Jančič, Petra Kneževič, Zmago Planinc, Anja Hrnčič, Jure Petić, Vesna Jaklin, Vesna Patafta, Marjetka Namestnik Rak, Andrej Kos.

Program Sveta šole je v skladu z zakonom o ZOFVI:

 • potrditev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021,
 • potrditev poročila o realizaciji dela po letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2019/2020,
 • potrditev letnega poročila 2020,
 • potrditev kadrovskega načrta 2021,
 • potrditev poslovnega načrta 2021,
 • potrditev finančnega načrta 2021,
 • obravnava in potrditev predvidenih nabav v tekočem šolskem letu,
 • ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja,
 • potrditev cen prehrane učencev, uporabe telovadnice, računalniške učilnice in drugih prostorov ter ostalih prispevkov staršev,
 • spremljanje in obravnava aktualnih tem,
 • potrditev ali zavrnitev ponudbe razširjenega programa šole,
 • potrditev samoevalvacije šole,
 • obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja,
 • odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • izvedba postopka o imenovanju ravnatelja.
(Visited 360 times, 1 visits today)