Športna tekmovanja

Po terminskem načrtu organizatorjev tekmovanj se bomo udeleževali športnih tekmovanj. Strokovni delavci bodo v okviru pouka in interesnih dejavnosti pripravljali učence na večino tekmovanj. Glede na veliko ponudbo šolskih športnih tekmovanj, dopuščamo možnost udeležbe še na drugih tekmovanjih, če bodo učenci pokazali interes.

(Visited 262 times, 1 visits today)
Dostopnost