Po terminskem načrtu organizatorjev tekmovanj se bomo udeleževali športnih tekmovanj. Strokovni delavci bodo v okviru pouka in interesnih dejavnosti pripravljali učence na večino tekmovanj. Glede na veliko ponudbo šolskih športnih tekmovanj, dopuščamo možnost udeležbe še na drugih tekmovanjih, če bodo učenci pokazali interes.

MESEC OPIS TEKMOVANJA STOPNJA NOSILEC NA ŠOLI
SEPTEMBER Posamično atletsko tekmovanje za najmlajše / Jasna Bedjanič
OKTOBER Jesenski kros Področno Albert Mihajlović
NOVEMBER Nogomet starejše deklice Področno Albert Mihajlović
DECEMBER Nogomet starejši dečki Področno Albert Mihajlović
MAREC Spomladanski kros Področno Jasna Bedjanič
APRIL

Plavanje

Nogomet – mlajši dečki/deklice

Področno

Področno

Jasna Bedjanič

Albert Mihajlović

MAJ Atletika (posamezno) Področno Jasna Bedjanič

(Visited 112 times, 1 visits today)