Iz leta v leto ugotavljamo, da je zelo uspešno uporabljamo IKT pri pouku in pri ostalih šolskih dejavnosti. Več o tem si lahko preberete na http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/961-6637-04-5.pdf Tudi na naši šoli so zaživele spletne učilnice, forumi, skupni dokumenti … Uporaba i-table pri pouku je že del šolskega vsakdana. IKT je postal tudi del interesnih, raziskovalnih dejavnosti … Tako učence navajamo na kritično uporabo internetnih podatkov, jih opozarjamo na pasti in zanke ter jih učimo, kako varno brskati po spletu. Prav tako jih učimo navajanja virov pri povzemanju in citiranju podatkov iz interneta.

Vir: Lastna zbirka

Nekateri učitelji pa že razmišljajo o uporabi pametnih telefonov v izobraževalne namene. Več o mobilnih telefonih pri pouku si lahko preberete na tej spletni strani: http://portal.sio.si/uploads/media/Mobilni_telefoni_v_soli.pdf

Učenci si želijo več učenja s pomočjo sodobne tehnologije. Pravijo, da jim je takšen način podajanja nove snovi in utrjevanja bližji ter si tako več zapomnijo pri pouku in se raje učijo doma.

Blanka Kovačec 

 

(Visited 169 times, 1 visits today)