Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavite prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrano odjavite pri poslovni sekretarki osebno v tajništvu šole ali po telefonu na št.: 02 3304702, do 8.00 ure.

Staršem, ki imajo urejen osnovni ali plus paket na portalu www.Easistent.com,   je omogočena tudi odjava prehrane preko portala do 8. ure.

9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno, tudi če imate šolsko prehrano subvencionirano. Odjava kosila je možna za isti dan, odjava malice in zajtrka pa za dan naprej, saj se število malic naroča vnaprej.

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik, strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se v pisni obliki odda poslovnemu sekretarju v tajništvu šole.

(Visited 443 times, 1 visits today)
Dostopnost