Prehrana

Učenci se lahko naročijo na zajtrk (učenci v jutranjem varstvu), dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so skrbno načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. Na šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok. Organizatorica šolske prehrane je Urška Blažič, šolske obroke pripravlja kuhar Tine Letina. Kosila kuhajo v OŠ Franceta Prešerna. Čas malice je od 10.05 do 10.25, čas kosila pa med 12.00 in 14.00 uro. Vsak dan  pripada k malici tudi sadje. Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred odmorom, skupaj z učiteljem. Za nemoten potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni učitelji.

Naročilo na šolsko prehrano

V skladu z Zakonom o šolski prehrani (UL RS št.43/10) ste starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji)  v mesecu juniju prijavili (oz. še boste prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. Obrazec si lahko natisnete, lahko pa ga dobite tudi v šolski svetovalni službi. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum začetka prijave.

Obrazec: TUKAJ

 

   
   
   
   
   
   

 

(Visited 627 times, 1 visits today)
Dostopnost