Mediacija

Vsak od nas dojema svet drugače in vidi dogodke skozi svoje oči, zato med nami prihaja do konfliktov. Obstajajo različne tehnike za preprečevanje konfliktov in na naši šoli uporabljamo MEDIACIJO. To je način, pri katerem na težavo pogleda nekdo od zgoraj, nekdo, ki ni čustveno vpleten. Mi ga imenujemo MEDIATOR. Trenutno imamo na šoli kar nekaj vrstniških mediatorjev od 6. do 9. razreda.

Prednosti mediacije so:

  • udeleženci rešijo spor sami, zato je bolj verjetno, da bodo sklenjeni dogovor upoštevali,
  • spodbuja spoštljiv odnos med udeleženci,
  • skrbi za občutek varnosti in zaupanja,
  • prepreči, da bi se konflikt razširil in prešel v nasilje,
  • pripomore k izboljšanju odnosov v šoli in
  • nihče ni kaznovan.

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem vrstniških mediatorjev, ki so z izobraževanjem začeli v lanskem šolskem letu.

Lep mediacijski pozdrav!

(Visited 191 times, 1 visits today)
Dostopnost