Zdravje, gibanje ter dobro fizično in psihično počutje otrok – RaP

Naša šola se je v šolskem letu 2018/2019 vključila v uvedbo poskusa “Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli” – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Namen poskusa je ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja, razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka, pomena varnosti in skrbi za zdravje in higieno, ozaveščanje pozitivnega odnosa do sebe in svoje okolice.

Področje vsebuje tri sklope:
● Gibanje
● Hrana in prehranjevanje
● Zdravje in varnost

Osnovni cilji so, da učenci:
● ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
● izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
● spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
● pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
● oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

V šolskem letu 2022/2023 bomo učencem od 1. do 3. razreda nudili dodatne ure gibanja 1 uro tedensko. Učencem od 4. do 9. razreda pa bomo ponudili naslednje dodatne aktivnosti: plesni krožek, eko Maks 1, eko Maks 2, narava v šoli, gimnastika, igre z žogo, kotiček za zdravje, jutranja telovadba, borilne veščine, minute za odmor in zdravje ter kakovostno preživljanje prostega časa.

(Visited 334 times, 1 visits today)
Dostopnost