Razred Datum Vsebina
1. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
8. 11. 2021 ORIENTACIJA IN POHOD
Januar 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
Junij 2022 ŠPORTNE VODNE IGRE
2. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
8. 11. 2021 ORIENTACIJA IN POHOD
Januar 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
Junij 2022 ŠPORTNE VODNE IGRE
3. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
8. 11. 2021 ORIENTACIJA IN POHOD
Januar 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
Junij 2022 ŠPORTNE VODNE IGRE
4. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
December 2021 PLES
Januar 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
26. 5. 2022 OVO
5. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
4. 10. 2021 POHOD
24. 1. 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI/ŠVN
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
15. 6. 2022 ŠPORTNE IGRE
6. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
23. 12. 2021 PLESNA DEJAVNOST
24. 1. 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI /ŠVN
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
15. 6. 2022 ŠPORTNE IGRE
7. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
23. 12. 2021 PLESNA DEJAVNOST
24. 1. 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
15. 6. 2022 ŠPORTNE IGRE
8. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
23. 12. 2021 PLESNA DEJAVNOST
24. 1. 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
15. 6. 2022 ŠPORTNE IGRE
9. 23. 9. 2021 DAN ŠPORTA
23. 12. 2021 PLESNA DEJAVNOST
24. 1. 2022 ZIMSKE DEJAVNOSTI
19. 5. 2022 ŠVK IN ATL. TEKM.
15. 6. 2022 ŠPORTNE IGRE

(Visited 320 times, 1 visits today)