Šolska prehrana

 Učenci se lahko naročijo na zajtrk (učenci v jutranjem varstvu), dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so skrbno načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. Na šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok.

Organizatorica šolske prehrane je Zlatka Harl, šolske obroke pripravlja kuhar Tine Letina. Kosila kuhajo v OŠ Franceta Prešerna. Čas malice je od 10.05 do 10.25, čas kosila pa med 12.00 in 14.00 uro. Vsak dan  pripada k malici tudi sadje. Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred odmorom, skupaj z učiteljem. Za nemoten potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni učitelji.

Dietna prehrana in potrdila o medicinsko indiciranih dietah

Glede na nova priporočila za medicinsko indicirane diete, ki jih je obravnavala in sprejela ustrezna medicinska stroka, bomo na šoli pripravljali dietne obroke za učence, ki so že prinesli oz. še bodo prinesli veljavno Potrdilo o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda specialist pediater ali specialist šolske medicine. To potrdilo je, glede na vrsto diete,  trajno (ga ni potrebno obnavljati), začasno (potrdilo je potrebno obnavljati vsaj enkrat letno) ali začasno do pregleda pri specialistu pediatru, usmerjenem v področje (potrdilo velja največ 6 mesecev). Starše prosimo, da preverijo veljavnost že prinesenih potrdil in jih po potrebi obnovijo. Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, bo specialist pediater ali specialist šolske medicine izdal obrazec Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete. Pri boleznih, kot sta celiakija ali sladkorna bolezen, je potrdilo o dieti trajno in ga ni potrebno obnavljati.

NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO
V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) v mesecu juniju prijavili (oz. še boste prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. Obrazec lahko dobite v šolski svetovalni službi. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum začetka prijave.

(Visited 643 times, 1 visits today)
Dostopnost