Zdrava šola

Projekt Zdrave šole izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Slovenske mreže zdravih šol.

Nosilka projekta je učiteljica Mojca Rozman. Udeleženci so vsi učenci in učitelji.

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE MAKSA DURJAVE

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE JE PREPOZNAVNA, ZDRAVA, VARNA IN KULTURNA ŠOLA, KJER SPODBUJAMO ZNANJE, OSEBNO RAST IN RAZVOJ.

JE ŠOLA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN ZNANJA, KI UČENCA PRIPRAVI NA SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST.

 

CILJI PROJEKTA ZDRAVE ŠOLE

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev/učenk s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju na šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

AKTIVNOSTI, KI JIH IZVAJAMO NA ŠOLI IN SO HKRATI TUDI AKTIVNOSTI, KI SPADAJO MED PODROČJA DELOVANJA ZDRAVE ŠOLE SO:

Vsebine s področja duševnega zdravja (medsebojni odnosi, komunikacija, sprejemanje drugačnosti),

razvijanje odgovornega odnosa do zdravja,

spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad,

ozaveščanje o pomenu pravilne in redne ustne higiene (zobozdravstvena preventiva),

prometna vzgoja,

aktivni odmor,

razvijanje medgeneracijskih odnosov,

razvijanje odgovornega odnosa do okolja,

obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji zdrave šole, humanitarne dejavnosti.

(Visited 315 times, 1 visits today)
Dostopnost