VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO OD 22. 2. 2021 DALJE

Na podlagi Odloka Vlade RS se od 22. 2. 2021 za vse učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Pouka naj se  udeležujejo le zdrave učenke in učenci. Izvajal se bo le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Pouka se lahko udeležujejo le zdrave učenke in učenci.

Vstop v šolo je mogoč do 8.00 (za jutranje varstvo), nato se vrata šole zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 8.20, ko učenci, ki pričnejo s poukom, vstopijo v šolo. Nadalje je šola zaklenjena od 8.35 do 12.00. Starši pospremite svojega otroka do vhoda in v šolo ne vstopate.

Učenci prihajajo v šolo skozi tri vhode, in sicer:

  • 1., 2. in 3. razred skozi vhod v paviljonu šole (park),
  • 5., 4. in 9. a razred skozi vhod pri mali telovadnici (klančina),
  • 6., 7., 8. in 9. b razred skozi glavni vhod.

Učenci 4. in 6. razreda vstopajo v šolo ob 8.20, učenci 5. in 7. razreda ob 8.24 in učenci 8. in 9. razreda pa ob 8.26.

Odhod domov za učence 1., 2. in 3. razreda je v paviljonu, od 4. do 9. razreda je skozi glavni vhod.

Starši učencev, ki prihajate po svoje otroke v podaljšano bivanje, ob dogovorjeni  uri   počakate pri vhodu v paviljonu(1. do 3. razred) in pri glavnem vhodu (4. in 5. razred). V kolikor boste prihajali po otroka, prosimo, bodite ob dogovorjeni uri pred šolo, saj varovanja učencev, ki čakajo starše pred šolo, ne moremo zagotoviti.

Pogovorne ure in roditeljski sestanki bodo potekali še naprej na daljavo.

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe po predhodnem dogovoru. Učenci morajo imeti svoje maske.

Ravnateljica:

Jolanda Friš Lozej, prof

(Visited 75 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost