Obvestilo za starše

Spoštovani starši,

Vlada RS  je zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. To pomeni, da se nadaljuje pouk na daljavo in da ostaja v veljavi tudi sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, s katerim se bo vzgojno-izobraževalno delo izvajalo v enem ocenjevalnem obdobju. Posledično to pomeni, da bodo učenci pridobili manjše število ocen. Ocenjevanje znanja pa se izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Učitelji bodo uporabljali različne načine ocenjevanja.

Vlada je sprejela tudi načrt sproščanja ukrepov, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ukrepi sproščali po fazah, in sicer:

  • v oranžni fazi (pod 1000 okužb) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje;
  • v rumeni fazi (pod 600 okužb) se osnovne šole odprejo v celoti;
  • v zeleni fazi (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja.

Za izboljšanje situacije smo odgovorni vsi, zato je upoštevanje ukrepov še tako pomembno. S skupnimi prizadevanji nam bo uspelo.

Ostanite zdravi.

Priloga: Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021

Ravnateljica:

Jolanda Friš Lozej, prof.

(Visited 138 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost