Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2019/2020

V letu 2018 je začel veljati novi Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih  skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) , ki v svojih določbah podrobneje ureja postopke oddaje nepremičnega premoženja v občasno uporabo. Tako je v 67. členu določeno:

–          da se uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti določi s cenikom, ki ga

sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti – župan.

 

Ceno uporabe šolskih prostorov za šolsko leto 2019/2020  bo  določil župan s sklepom, ki ga bomo prejeli v začetku septembra 2019.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.
Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na naslov  os-maksa.durjave@guest.arnes.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.
Prijava naj obvezno vsebuje:

  • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
  • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
  • predviden termin,
  • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj),
  • število udeležencev,
  • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.
Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov. Prostore bo možno uporabljati od 1. septembra 2019 naprej.

 

 

Jolanda Friš Lozej,

ravnateljica

(Visited 107 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost