Zdrav življenjski slog

Projekt Zdrav življenjski slog je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je sofinanciran iz evropskih skladov. Nosilec projekta je učitelj Albert Mihajlović. Udeleženci projekta so učenci od 1. do 9. razreda.

Dandanes je veliko staršev zaradi neugodnih delovnikov prezaposlenih in zelo težko najdejo čas, da bi  otroka vpisali in nato redno vozili na kakšno športno dejavnost. Tudi cene različnih programov so lahko zelo visoke. S tem programom pa bodo starši in njihovi otroci veliko pridobili  in privarčevali. Tako bo otrok v enem letu spoznal različne športne panoge in si s tem pridobil široko športno znanje. Le to mu bo kasneje osnova, da se mogoče resnično najde v katerem športu. Glede na to da se program izvaja v šoli, bodo starši razbremenjeni in bodo tako pridobili na času v popoldanskih urah. V letošnjem šolskem letu tako izvajamo dodatne ure športne vzgoje od  1. do 9. razreda.  Glavni namen dodatnih športnih ur je, da so učenci v šoli gibalno aktivni vsak dan. To pomeni, da imajo vsak dan športno vzgojo. Od tega imajo učenci tri ure pod vodstvom razredne učiteljice, ki izvaja osnovni program (temeljna raven znanja). Dve uri pa vodi učitelj športne vzgoje, ki izvaja zahtevnejše vsebine (optimalna raven znanja) in razširjen program športne vzgoje (dejavnosti izven šole). S tem programom jim omogočimo, da spoznajo čimbolj širok spekter najrazličnejših športnih panog. Tako se otrokom ni potrebno vpisati v različne športne šole, ampak jim s tem omogočimo, da lahko v šoli spoznajo različne športne discipline brez potrebnih stroškov plačevanja članarin. Sam program je ravno zato pripravljen v tej smeri. Učenci imajo vadbo določene discipline en mesec, nato pa v naslednjih mesecih druge vsebine. S tem seveda želimo doseči, da bi v višjih razredih začutili potrebo po gibanju in bi se udejstvovali različnih športov, ki bi si jih  sami izbrali. S tem bi si zapolnili svoj prosti čas in bi ga varno in zdravo preživljali.

Razlogi za uvedbo ZŽS:

 • Večina učencev šole živi v mestu (blokih), ob prometnih ulicah, kjer so možnosti za gibanje v zdravem okolju zelo omejene.
 • Učenci potrebujejo gibanje za zdrav razvoj v kasnejših letih.
 • Opažamo kar nekaj napak in pomanjkljivosti v telesnem razvoju naših učencev, kot so: slaba drža zaradi ukrivljene hrbtenice, prevelika telesna teža, pogosti izostanki zaradi bolezni, slaba »duševna« kondicija zaradi pomanjkanja fizične kondicije, v sled tega pogosto tudi slabši učni uspehi.
 • Kljub slabemu materialnemu stanju nekaterih staršev otrok želimo omogočiti njihovim otrokom naučiti se osnovnih znanj v športih, ki jih starši posamezno ne bi zmogli.
 • Želimo doseči   korak naprej v otrokovem dojemanju pomena zdravega življenja in gibanja v naravi, ter  skrbi za okolje. Poudarek na gibalni vzgoji v naravnem okolju.
 • Lažje izvajanje nalog za športno značko Zlati sonček in Krpan ter ura športne vzgoje vsak dan.

Cilji:

 • razvoj osnovnih motoričnih sposobnosti (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost);
 • razvijati funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost);
 • doživljati vpliv športne vadbe na dobro počutje;
 • oblikovati odgovoren odnos do rednega ukvarjanja s športom, telesne nege, zdrave prehrane;
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo;
 • razumeti in sprejemati drugačnost;
 • načelo varnosti pri različnih športih;
 • spoznati pomen redne športne vadbe;
 • spoznati številne športne discipline.

(Visited 268 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost