Raziskovalna dejavnost 2008/2009

Naslov naloge: KVALITETA BIVALNEGA OKOLJA V OKOLICI OŠ MAKSA DURJAVE

Raziskovalno področje: geografija

Avtorji: Mojca Jarc, Duško Krbanjević, Rok Zadravec

Mentorica: Bojana Cingerli

Št. točk: 128

Mesto: 1; bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti

Nagrada: prosta vstopnica

V nalogi smo poskusili ovrednotiti kvaliteto bivalnega okolja v okolici OŠ Maksa Durjave. Kot osnova za raziskovanje sta nam bila članka dr. Vladimirja Drozga Kvaliteta bivalnega okolja v stanovanjskih območjih v Mariboru ter Kvaliteta bivalnega okolja – poskus interpretacije. Izvedli smo anketo, v kateri smo stanovalce povprašali o tem, kaj jim pomeni kvalitetno bivalno okolje, s čim so in s čim niso zadovoljni v okolišu, kjer živijo. Uporabili smo metode opazovanja, anketiranja, kartiranja, štetja prometa in fotografiranje. V sklepnem delu smo prikazali dejavnike, ki kvaliteto dvigujejo ali jo slabšajo ter predlagali ukrepe za izboljšanje stanja.

Naslov naloge: POSKUS OBJEKTIVNEGA POGLEDA NA UNIVERZIADO 2013 V MARIBORU

Raziskovalno področje: interdisciplinarno področje

Avtorji: NormanN Fišer, Matjaž Drofenik, Anthea Herček

Mentor: Radoslav Šumer

Št. točk: 121

Mesto: 4; bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti

Nagrada: prosta vstopnica

Vzpodbudil nas je članek v Večeru z naslovom Univerziada kot danajski dar? Na osnovi strokovnih argumentov in analiz smo skušali potrditi oz. zavreči predpostavke:

  • ali pomeni, da za Univerziado ni zanimanja, saj je bil Maribor edini kandidat?
  • ali bo Univerziada prispevala k večji prepoznavnosti Maribora in Slovenije v svetu?
  • ali so predvideni posegi v naravo sporni?
  • ali so predvideni novi objekti ekonomsko upravičeni?
  • katera občina bo od Univerziade pridobila največ? Kaj?

Poslužili smo se različnih metod – anket, intervjujev, analiz člankov v medijih, primerjalne analize…

Naslov naloge: MOJ SOŠOLEC ROM JE DRUGAČEN. DRUGAČEN PA SEM TUDI JAZ

Raziskovalno področje: interdisciplinarno področje

Avtorji: Nina Čelofiga, Melanie Žličar, Sebastijan Pluščec

Mentorica: Tanja Iršič

Št. točk: 114

Mesto: 5; bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti

Namen naše raziskovalne naloge je bil predstaviti sošolca – učenca Roma, ga morda prikazati v drugačni luči, kakor smo ga vajeni glede na številne stereotipe in predsodke. Posegli smo v raziskavo zgodovine, naseljevanja Romov, se “dotaknili” njihovega jezika, običajev, naravnih sposobnosti … Naša raziskava naj bi bila pokazatelj dobrega oziroma slabega počutja učencev – sošolcev Romov med nami. Zanimala nas je torej njihova integracija oziroma asimilacija med nami.

Naslov naloge: REKLAME – WERBUNG

Raziskovalno področje: tuji jeziki

Avtorja: Dejan Tasić, Sara Koren

Mentorica: Barbara Ditrih

Št. Točk: 106

Mesto: 2  

Ukvarjali smo se z reklamami, ki nas obdajajo na televiziji, radiju, panojih v vsakdanjem življenju. S pomočjo ankete smo povprašali osnovnošolce, kakšno vlogo pri njih igrajo reklame, koliko dajo nanje in katere proizvode raje kupujejo. Primerjali smo podobne reklame na slovenskih in nemških kanalih ter ugotavljali podobnosti in razlike.

Naslov naloge: KAKOVOST UREJENOSTI MARIBORSKIH IZLOŽB

Raziskovalno področje: umetnost

Avtorici: Rebeca Jazbinšek – Berghaus, Maša Bratuša

Mentorica: Marija Stojnšek – Kmetec

Št. točk: 88

Mesto: 3

Naloga učencev je bila, da  sami ugotovijo stanje trgovinskih izložb v naši okolici. Poiskali so najlepše izložbe in jih primerjali z manj domiselnimi. Posebno pozornost so posvetili pisavi na izložbenih priložnostnih tablah. Raziskali so, ali izložbe vplivajo na prodajo izdelkov. Raziskali so tudi zgodovino razvoja izložb. Z anketo, opravljeno med ljudmi, so skušali ugotoviti, kaj na ljudi najbolj vpliva, če so dovzetni za dobro oblikovane izložbe. Izdelali so maketo dobro urejene izložbe.

(Visited 57 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost