Raziskovalna dejavnost 2022/2023

Na 40. srečanju Mladi za napredek Maribora smo sodelovali s štirimi raziskovalnimi nalogami in z dvema inovacijskima predlogoma.

Naslov inovacijskega predloga: SLO-BAS – pomoč učencem priseljencem ob vključitvi v novo okolje

Raziskovalno področje: slovenski jezik

Avtorice: Tina Bajić, Lamija Ljubijankić, Edonisa Qunaj

Mentorica: Kaja Hercog

Mladi za napredek Maribora: zlato priznanje

Državno srečanje mladih raziskovalcev: bronasto priznanje

V šolskem letu 2021/2022 smo učenke priseljenke iz Bosne, Srbije in Kosova naredile slovarje v naših maternih jezikih, tj. albansko-slovenski, bosansko-slovenski in srbsko-slovenski slovar ter obratno. To smo naredile z namenom, da pomagamo učencem priseljencem, ki pridejo v novo okolje. Naši slovarji so vsebovali samo prevod besed. Ugotovile smo, da to ni dovolj za komunikacijo, zato jih bomo letos nadgradile z različnimi besednimi zvezami, frazami in pogostimi povedmi, ki se pojavljajo v vsakdanji komunikaciji. Ker slovarji v fizični obliki niso priročni, nameravamo naše slovarje prenesti v enostavno aplikacijo, da bodo učenci priseljenci pripomoček imeli zmeraj pri roki, hkrati pa se bo skrajšal čas za iskanje prevoda. Naše delo bo torej razdeljeno v dva dela; najprej bomo naše slovarčke dopolnile in nadgradile, nato pa jih bomo prenesle v spletno okolje. 

Naslov inovacijskega predloga: Soba pobega z mamko Bršljanko

Raziskovalno področje: književnost

Avtorici: Julija Gec, Julija Gerlič

Mentorica: Blanka Kovačec

Mladi za napredek Maribora: srebrno priznanje

Državno srečanje mladih raziskovalcev: zlato priznanje

Lansko leto sva raziskovali in napisali raziskovalno nalogo o bralni motivaciji in o tem, koliko učencev na naši šoli bere knjige. Ugotovili sva, da večina učencev bere le, kar je potrebno za šolo. Pripravili sva kar nekaj aktivnosti, s katerimi sva želeli povečati interes za branje. Ker je veliko učencev, ki domačega branja sploh ne preberejo, sva se odločili, da jih bova pa k branju motivirali z nepozabno izkušnjo. Tako sva se odločili, da se osredotočiva na eno aktivnost, katera se nama je zdela zanimiva in za katero verjameva, da bi k branju spodbudila več posameznikov. Ta aktivnost je priprava sobe pobega na naši šoli. Po prebranem domačem branju se bodo učenci s pomočjo pridobljenih informacij iz knjige podali na nepozabno dogodivščino na naši šoli, saj bodo morali pobegniti iz šolskih prostorov s pomočjo podatkov iz knjige in z malo logičnega razmišljanja. 

Naslov raziskovalne naloge: Uporaba angleških kletvic med učenci 3. triade osnovnih šol

Raziskovalno področje: tuji jeziki

Avtorica: Naja Podpečan

Mentorica: Nina Zemljak

Mladi za napredek Maribora: zlato priznanje

Državno srečanje mladih raziskovalcev: zlato priznanje

Najstniki so dandanes že zelo zgodaj izpostavljeni različnim kletvicam, zato ni presenečenje, ko le-te začnejo uporabljati že v otroštvu. Ene od najpogostejših kletvic, ki jih slišijo, so seveda angleške kletvice, saj je angleščina pomemben del naših življenj in smo iz nje prevzeli ogromno besed. Za raziskavo te teme sem se odločila, saj sem na hodnikih svoje šole slišala vedno več angleških kletvic, čeprav je šola prostor, kjer jih ni primerno uporabljati. Mladostniki pogosto uporabljajo psovke podzavestno v pogovoru s svojimi vrstniki. Angleške kletvice uporabljajo v različnih situacijah, npr. ko so jezni, presenečeni ali žalostni, ko želijo nekaj poudariti ali nekoga nasmejati.

V teoretičnem delu naloge sem sprva razložila, kaj kletvice sploh so in kako jih delimo. Raziskala sem tudi, če je preklinjanje odvisno od spola in izobrazbe. Ker se moja raziskovalna naloga večinoma nanaša na najstnike, sem želela raziskati, kdaj mladi začnejo preklinjati, zakaj in kako so angleške kletvice uporabljene v glasbi in na internetu. Osredotočila sem se tudi na zgodovino in razvoj najpogostejših angleških kletvic, kar mi je pomagalo razumeti, od kod kletvice dobijo svojo moč.

Raziskavo sem predstavila s pomočjo zbiranja podatkov oz. anketiranjem.

Za uspešno narejen praktični del sem učencem 3. triade osnovne šole razdelila ankete, ki so jih anonimno rešili. Z analiziranimi podatki sem ugotovila, da učenci uporabljajo najpogostejše angleške kletvice in da je šola velik faktor pri učenju kletvic, saj večina učencev najpogosteje sliši kletvice v šoli. Ugotovila sem tudi, da spol ne igra velike vloge pri preklinjanju, čeprav večji delež punc nikoli ne preklinja v primerjavi s fanti.

Naslov raziskovalne naloge: Izkoristek vodne turbine glede na obliko lopatic

Raziskovalno področje: Proizvodno-tehnično področje

Avtorja: Mateo Krepek, Matevž Marhold

Mentor: Ervin Potnik

Mladi za napredek Maribora: bronasto priznanje

Državno srečanje mladih raziskovalcev: srebrno priznanje

V nalogi bomo naredili in kasneje preizkusili rotor in štiri različne oblike aluminijastih lopatic in tako poiskali najboljšo kombinacijo rotorja in lopatic za najučinkovitejši izkoristek turbine. Uporabili bomo eksperimentalno metodo, saj bomo testirali turbine in preizkusili izkoristek s pomočjo uporabe škripca, vrvice in različnih uteži, ki bodo povezane z gredjo rotorja. Najučinkovitejši izkoristek pričakujemo pri vodni turbini z lopaticami, ki imajo zavihke. 

Naslov raziskovalne naloge: Odriv v neznano

Raziskovalno področje: šport

Avtorici: Julija Gec, Julija Gerlič

Mentorica: Jasna Bedjanič

Mladi za napredek Maribora: srebrno priznanje

Za to raziskovalno nalogo sva se odločili, ker obe trenirava šport (atletika, odbojka), pri katerem je pomembenodriv. Sestavili si bova urnik vadbe, ki ga bova nekaj časa izvajali, in opazovali, ali je najin odriv (v daljino in višino) vedno boljši.

Raziskali bova tudi povprečni odriv najinih vrstnikov. Cilj najine naloge je, da si izboljšava odriv in če bodo najine vaje delovale, bova urnik posredovali učiteljici za šport (najini mentorici) in ga bo učiteljica lahko pri atletiki vključila v program. Prav tako bova (če bo raziskovanje uspešno) vaje posredovali najinim trenerjem in jih bodo ti vključili v program vadbe.

Naslov raziskovalne naloge: Kosmati prijatelj, ki pomaga pri težavah

Raziskovalno področje: interdisciplinarno področje

Avtorica: Naja Motoh

Mentorica: Bojana Cingerli

Mladi za napredek Maribora: bronasto priznanje

Psi že stoletja spremljajo človeka kot zvesti pomočniki in prijatelji. Niso samo hišni ljubljenčki, ampak opravljajo tudi veliko odgovornih nalog. Iščejo preživele pod plazovi in ruševinami, odkrivajo pretihotapljeno drogo, vodijo slepe in čuvajo čredo. Prisotnost psa vpliva pozitivno na človekovo počutje, zato opravljajo terapevtsko nalogo. Zanima me, katere pasme so primerne za delo terapevtskega psa, kakšne lastnosti mora imeti, kako poteka šolanje psa in vodnika ter  kakšno delo opravljajo. Prisotna bom tudi pri delu terapevtskega para.

Naslov raziskovalne naloge: ‘’Uči se angleščino, ker tibo v življenju šepravprišla.’’

Raziskovalno področje: tuji jeziki

Avtorica: Ana Antunovič

Mentorica: Nina Zemljak

Mladi za napredek Maribora: bronasto priznanje

Učenci velikokrat slišimo od učiteljev: ‘’Učite se angleščino, ker vam bo v življenju še prav prišla.’’ Prav ta dobronameren nasvet učiteljev me je spodbudil k raziskovanju uporabnosti angleščine pri odraslih v njihovem vsakdanjem življenju. S pomočjo anketnega vprašalnika želim ugotoviti, kako pogosto in v katerih situacijah odrasli uporabljajo angleški jezik. Predvidevam, da so se v času šolanja angleški jezik učili veliko manj kakor današnje generacije in je posledično niso toliko uporabljali v vsakdanjem življenju. Prav tako želim ugotoviti, ali odrasli dandanes menijo, da se učenje angleščine v šoli resnično obrestuje za vse življenje. 

(Visited 96 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost