ODDAJA PROSTOROV OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov OŠ Maksa Durjave Maribor, ki ga je sprejel Svet OŠ Maksa Durjave Maribor na svoji   2 . redni seji  26. 9. 2013, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za naslednje šolsko leto.

V letu 2018 je začel veljati novi Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018 in 61/2020), ki v svojih določbah podrobneje ureja postopke oddaje nepremičnega premoženja v občasno uporabo.

Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018 in 61/2020) je župan Mestne občine Maribor 16. 12. 2021 sprejel

Cenik

uporabnin oddaje prostorov v občasno uporabo od 1. 1. 2021

  PROSTOR, KI SE DAJE V UPORABO  CENA UPORABE (45 min)
klasična učilnica10,00 €
računalniška učilnica30,00 €
specializirana učilnica- učilnica s prilagojeno opremo16,00 €
prostor za športno vzgojo – vadbeni prostor 1 (235 m2)14,00 €
polovica vadbenega prostora 110,00 €
prostor za športno vzgojo – vadbeni prostor 2 (162 m2)8,00 €

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest. Prednost pri dodelitvi bodo imeli dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.
Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na naslov
sola@os-maksadurjave.si z naslovom Prijava na razpis za uporabo šolskih prostorov.
Prijava naj obvezno vsebuje:

  • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
  • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe
  • predviden termin,
  • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj),
  • število udeležencev,
  • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.
Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov. Prostore bo možno uporabljati od 1. septembra 2021 naprej.


Albert Mihajlović,
v. d. ravnatelja

(Visited 35 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost