Zaključni lokalni posvet programa SIMS

V četrtek, 6. maja 2021, smo na Osnovni šoli Maksa Durjave Maribor v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja organizirali zaključni lokalni posvet z naslovom Izzivi medkulturnega sobivanja v lokalnem okolju: evalvacija našega dela in pogled naprej.

Vsebinsko je bil lokalni posvet sestavljen iz treh delov. Po nagovoru ravnatelja Alberta Mihajlovića je udeležence pozdravila Brigita Gajzer Pliberšek iz Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost na Mestni občini Maribor. Prisluhnili smo še osebni izkušnji učencev priseljencev, nato pa sta prispevek Projekt DEAL in medkulturnost predstavili izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes in doc. dr. Simona Pulko s Filozofske fakultete v Mariboru.

V drugem delu smo se posvetili evalvaciji dela v preteklih 5 letih. K sodelovanju smo povabili več deležnikov iz osnovnih šol, srednje šole, vrtca in inštitucij v lokalnem okolju.  Ti so predstavili napredek in spremembe na področju vključevanja otrok priseljencev v šole ter lokalno okolje.

V zadnjem delu srečanja pa smo pogledali naprej. Razmišljali smo o nadgradnji dela, o širitvi dobrih praks, o dodatnih možnostih mreženja ter povezovanja na šolski ravni in na ravni lokalnega okolja. Ob zaključku smo sklenili, da sodelovanja z lokalnim okoljem ne bi bilo brez organizacije, sprotnega dogovarjanja, spodbujanja, spremljanja ipd., vendar lahko rečemo, da je vredno, ko vidimo napredek pri učencih. Zadovoljni smo, da je naša šola na lokaciji, ki omogoča povezovanje z več inštitucijami v bližini, ter da je lokalno okolje odzivno in pripravljeno pomagati.  Vsi udeleženi smo ugotovili, kako zelo pomembno je povezovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami, da je problematiko vključevanja priseljencev treba reševati na sistemski ravni in najti ustrezno rešitev na nivoju države. 

(Visited 20 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost