V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski parlament razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih predlagajo tudi delavci šole. Predstavniki šolskega parlamenta sodelujejo pri delu regijskega in državnega otroškega parlamenta. Tema letošnjega šolskega parlamenta je Otroci in načrtovanje prihodnosti.

Mentorica šolske skupnosti  in šolskega parlamenta v šolskem letu 2016/2017 je Nika Gerdovič.

(Visited 15 times, 1 visits today)