Interesna dejavnost KOLESARSKI KROŽEK je namenjena učencem 5. razreda, ki bodo opravljali kolesarski izpit.

Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa je sestavljen iz treh delov: pridobivanje teoretičnih znanj, teoretični preizkus znanja in spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem). Teoretični del izpita poteka preko SIO portala spletnih učilnic Kolesar.

Cilji:

–  učenci usvojijo osnove znanja o prometu, prometnih znakih in predpisih,

–  spoznajo in usvojijo osnovna pravila kolesarjenja in vključevanja v promet in pri sami vožnji,

–  pridobivajo spretnosti in zmožnosti pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,

–  spoznajo nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje in pešce,

–  razvijajo samostojnost, odgovornost, medsebojne odnose ter humano obnašanje v prometu.

Učenec opravi kolesarski izpit ko:

–  opravi teoretični del izpita (pozna za kolesarja pomembne prometne znake, pozna pravila vožnje s kolesom po cestišču, pozna pravila vožnje s kolesom v križišču),

–  opravi spretnostni poligon na šolskem igrišču (vožnja v koloni, počasna vožnja, vožnja z eno roko, slalom med ovirami…),

–  opravi vožnjo po javnih prometnih površinah v okolici šole.

 

Po uspešno opravljenem celotnem programu učenec pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico lahko samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem potrebuje v novih ali v zelo prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih.

 


 

(Visited 36 times, 1 visits today)