Tutorstvo ali medvrstniška učna pomoč na šoli poteka že šesto leto. Pri tej dejavnosti se v tem šolskem letu enkrat na teden sestaja pet parov. Učenci tutorji so učenci petega razreda, ki pri učenju slovenskega jezika pomagajo petim učencem iz drugega razreda. Tako učenci skupaj s svojim tutorjem berejo, razlagajo neznane besede, pisno in ustno odgovarjajo na vprašanja, širijo besedni zaklad in rešujejo različne interaktivne vaje za opismenjevanje v računalniški učilnici.

(Visited 33 times, 1 visits today)