ŠOLSKO LETO: 2018/2019

Razredi: 1. – 9. razred

OPIS: dejavnost je namenjena vzgoji za okoljsko odgovornost  in osveščanju na ravni šole. Cilji so tudi spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter timsko sodelovanje.

Obravnavali bomo naslednje vsebine in aktivnosti:

–  zbiralne akcije, 

–  povabilo ekologa,

–  odgovorno s hrano v šoli in doma,

–  voda kot življenjska vrednota,

–  ločevanje odpadkov, 

–  nevarni odpadki,

–  kartonska embalaža za mleko in sokove (KEMS),

–  smotrna poraba električne energije,

–  ogrožene živalske vrste v Sloveniji in po svetu,

–  ogled dokumentarnega filma,

§    –  snemanje kratkega filma z ekološko tematiko.

       Mentorici: Lea Bračko in Polonca Sabolek

(Visited 55 times, 1 visits today)